JĘZYK HISZPAŃSKI

Program zajęć języka hiszpańskiego: 

Zajęcia oparte są głównie na piosenkach związanych z podstawowymi słówkami i zwrotami w języku hiszpańskim.  Dzieci uczą się poprzez zabawę łatwo zapamiętując treści melodyjnych piosenek. Głównym zadaniem nauczyciela jest stworzenie takiej atmosfery, by nauka języka była przyjemna, a nie stresująca.

Cele: 

1. Tworzenie obrazu uczenia się języka hiszpańskiego.
2. Nauka podstawowych słówek i zwrotów.
3. Reagowanie na polecenia wydawane w języku hiszpańskim.
4. Słuchanie, rozumienie i wykorzystywanie poznanych treści w mowie.
5.  Wzbudzanie ciekawości i chęci nauki języków obcych.
6. Kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych ( uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych)
7. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć ( słówka i zwroty) .

Treści nauczania: 

Zakres treści jest dobrze dziecku znany i dotyczy zagadnień związanych z jego otoczeniem.

  • przywitania i pożegnania
  • nauka kolorów, numerów, owoców
  • poznawanie części ciała i garderoby
  • rozmawianie o pogodzie
  • poznawanie sportów
  • poznawanie członków rodziny
  • podstawowe czasowniki
  • nauka słownictwa dotyczącego zwierząt
  • poznawanie przyborów szkolnych