ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE OPŁACANE PRZEZ PRZEDSZKOLE:
              

 • język angielski – codziennie
 • język hiszpański – 2 x w tygodniu
 • rytmika  – 2 x w tygodniu
 • zajęcia taneczne 
 • terapia logopedyczna (Fundacja  „Dobroczyńca”)
 • zajęcia z psychologiem (Fundacja „Dobroczyńca”)
 • warsztaty artystyczne (plastyczno- techniczne)
 • warsztaty przyrodniczo- ekologiczne
 • warsztaty teatralne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE OPŁACANE PRZEZ RODZICÓW

 • język angielski – innowacyjna metoda Helen Doron
 • zumba
 • balet
 • karate
 • zajęcia logopedyczne
 • przedszkoliada  (zajęcia sportowe z piłką) 

 

Jeżeli zatem chcesz, aby rozwój Twojego dziecka przebiegał harmonijnie, pozwól mu zetknąć się z wieloma formami aktywności – zarówno fizycznej, jak i umysłowej.