Helen Doron – język angielski

Kurs „Didi the Dragon” : stworzony dla dzieci w wieku 2-5 lat.

Didi the Dragon jest zabawnym, twórczym i bardzo obrazowym wprowadzeniem do języka
angielskiego. Dzieci przenoszone są przez Didi i jej przyjaciół w świat wyobraźni poznając przy tym
fantastyczne historie. Próbują też znajdować odpowiedzi dla różnych zagadnień, rozwijając dzięki
temu swoje słownictwo. Powtarzanie bodźców słuchowych i wzrokowych pozwala na zapisanie słowa
oraz całej frazy w pamięci długoterminowej, pogłębiając zdolności językowe dzieci w sposób prosty
i szybki .

Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem różnych stylów poznawczych.

 •  Didi the Dragon oferuje dzieciom nadzwyczaj skuteczną metodę nauki języka angielskiego
  opartą na zabawie i twórczy, przedstawianiu fabuły.
 •  Dzieci uczą się słownictwa poprzez kojarzenie dźwięków z obrazkiem. Pomaga im to
  rozpoznać podobne rzeczy i sytuacje również poza zajęciami lekcyjnymi.
 • Didi i jego przyjaciele, gdy mówią używają czystej, spokojnej i pozytywnej intonacji, co
  wzmacnia poczucie pewności przedszkolaków podczas nauki.
 •  Didi uczy się angielskiego i wzbogaca swoje słownictwo jednocześnie z grupą w klasie, co
  tworzy silną więź pomiędzy Didi i dziećmi oraz zachęca je do wspólnej kontynuacji nauki.