RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁ 5-6 -LATKI

Zajęcia z Podstawy programowej realizowane w godzinach 8.00 – 13.30

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci – „Radosny poranek”Zabawy i gry wynikające z własnej aktywności dzieci

(zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne)

8.00 – 8.30 PracaIndywidualna Praca indywidualna z dzieckiem (ćwiczenie percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotorycznej, ćwiczenia dodatkowe).Ćwiczenia i zabawy logopedyczne
8.30 – 9.00 Ćwiczenia poranne. Zabawy taneczno-  ruchowe integrujące grupę.
9.00 – 9.30 Zabawy językowe – język angielski
9.30 – 9.45

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania (nabywanie i utrwalanie nawyków higIeniczno– sanitarnych)

Śniadanie

Czynności porządkowe i samoobsługowe

9.45– 10.30 Zajęcia dydaktyczne stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego (zajęcia zorganizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela).
10.30- 11.30

Pobyt dzieci na boisku szkolnym, wyjścia na pobliski plac zabaw, spacery, zajęcia sportowe w terenie. W przypadku niesprzyjającej pogody gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. Gimnastyka.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zajęcia artystyczne.

11.30 – 12.15 Kontynuacja zajęć edukacyjnych stymulujących i wspomagających rozwój dziecka, zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego (zajęcia zorganizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela). Swobodne zabawy dzieci w oparciu o ich spontaniczną aktywność.
12.15 – 12.30 Czynności organizacyjne, porządkowe, higieniczne i sanitarne związane z przygotowaniem do obiadu ( pogadanka na temat zdrowego sposobu i stylu życia)
12.30 – 12.45 Obiad cz. I (czynności higieniczne, mycie zębów)
12.45 – 13.15 Relaks, słuchanie książek czytanych przez nauczyciela, bajek i opowieści z płyt CD.
13.15 – 13.45 Zabawy swobodne, praca kompensacyjno – stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe.
13.45 – 14.oo

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu

Obiad cz. II

14.00 – 15.30

Swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności (zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczne)

Zajęcia dodatkowe (Rytmika, Karate, język obcy, tańce)

15.30 – 15.45 Podwieczorek
15.45 – 18.00 „Wesołe popołudnie” – zajęcia o charakterze wychowawczym, swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności.Rozchodzenie się dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA ODDZIAŁU  CZTEROLATKÓW

Zajęcia z Podstawy programowej realizowane w godzinach 8.30 – 13.00

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci – „Radosny poranek”

Zabawy i gry wynikające z własnej aktywności dzieci

(zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne)

8.00 – 8.30

Praca indywidualna z nauczycielem (ćwiczenie percepcji

wzrokowej, słuchowej, grafomotorycznej).

Zabawy ruchowe i integrujące grupę.

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne

8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.
8.45 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, zgodnie

z wybranym programem wychowania przedszkolnego (zajęcia

zorganizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela)

9.30 – 10.00

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem

do śniadania (nabywanie i utrwalanie nawyków higieniczno – sanitarnych)

Śniadanie (czynności porządkowe)

10.00 – 10.30 Swobodna aktywność dzieci w oparciu o ich spontaniczną aktywność
10.30 – 11.00 Zabawy językowe – język angielski
11.00 –12.00

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery (zajęcia sportowe

w terenie) w przypadku niesprzyjającej pogody gry i zabawy ruchowe w

sali. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zajęcia artystyczne.

12.00 – 12.30

Czynności organizacyjne, porządkowe, higieniczne i sanitarne związane

z przygotowaniem do obiadu ( pogadanka na temat zdrowego sposobu i

stylu życia)

Obiad cz. I (czynności higieniczne, mycie zębów)

12.30 – 13.00

Relaks, słuchanie książek czytanych przez nauczyciela, bajek i opowieści

z płyt CD.

Zabawy swobodne, praca kompensacyjno – stymulacyjna.

13.00 – 14.00 Swobodna aktywność dzieci w kącikach zainetresowań. Zajęcia dodatkowe.
14.00 – 14.30

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem

obiadu.

Obiad cz. II

14.30 – 15.30

Swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności

(zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno –

konstrukcyjne). Zajęcia dodatkowe.

15.30 – 15.45 Podwieczorek
15.45 – 18.00

„Wesołe popołudnie” – zajęcia o charakterze wychowawczym, swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności.

Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁY DWUIPÓŁ  I TRZYLATKI

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci – „Radosny poranek”

Zabawy i gry wynikające z własnej aktywności dzieci

(zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne).

8.00 – 8.30

Praca indywidualna z dzieckiem (ćwiczenie percepcji

wzrokowej, słuchowej, grafomotorycznej).

8.30 – 9.00  Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem

do śniadania (nabywanie i utrwalanie nawyków higIeniczno –sanitarnych).

Śniadanie (Czynności porządkowe i samoobsługowe)

9.30 – 10.00

Zajęcia edukacyjne stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, zgodnie

z wybranym programem wychowania przedszkolnego (zajęcia zorganizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela).

10.00 – 10.20 Zabawy językowe
10.30– 11.15 Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery; w przypadku niesprzyjającej pogody swobodna aktywność dzieci, gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
11.15 – 11.45

Czynności organizacyjne, porządkowe, higieniczne i sanitarne związane

z przygotowaniem do obiadu ( pogadanka na temat zdrowego sposobu i

stylu życia).

Obiad cz. I (czynności higieniczne, porządkowe)

11.45 – 13.00 Odpoczynek, słuchanie książek czytanych przez nauczyciela, bajek i opowieści z płyt CD.
13.00 – 14.00

Swobodna aktywność dzieci w oparciu o ich spontaniczną aktywność

Zajęcia dodatkowe (rytmika, taniec, zajęcia artystyczne)

14.00 – 14.30

Czynności organizacyjne i samoobsługowe związane z przygotowaniem

obiadu.

Obiad cz. II

14.30 – 15.00

Swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności

(zabawy integrujące grupę, konstrukcyjne, plastyczne).

15.00 – 15.20 Podwieczorek ( czynności higieniczne)
15.20 – 18.00

„Wesołe popołudnie” – zajęcia o charakterze wychowawczym, swobodne zabawy dzieci oparte na ich spontanicznej aktywności.

Rozchodzenie się dzieci.