JĘZYK ANGIELSKI

Prowadzące: Wioletta Szyszkowska, Paula Jakusz, Wioletta Muszyńska lektorzy j. angielskiego
Zajęcia odbywają się codziennie  we wszystkich grupach

„W mig angielski opanuję, bo w naukę inwestuję”

Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” kładzie ogromny nacisk na naukę języków obcych. Pragniemy łamać bariery językowe, wspierać dzieci w rozwijaniu zdolności werbalnych, umożliwiać dziecku łatwiejszy start w życiu.

Zajęcia z j. angielskiego prowadzone są programem „Kolorowy Start”  Roczne przygotowanie przedszkolne. Język Angielski. Autorstwa Ewy Wodzickiej- Dondziłło

Cele zajęć:

  • Nauka języka z wykorzystaniem piosenek i rymowanek, słówek, prostych zdań i dialogów,
  • Poznanie słów i zwrotów przez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • Zdobywanie wiedzy przez „kontrolowaną i twórczą” zabawę,
  • Korzystanie z bogatej gamy pomocy i materiałów dydaktycznych,
  • Przygotowanie dzieci do występów artystycznych,
  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez tworzenie konkretnego schematu działań na zajęciach,
  • stały kontakt i współpraca z rodzicami, zajęcia otwarte.