RYTMIKA

Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu
Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Doskonale wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki takich jak teatr i taniec.