KARATE

Prowadzący: Rafał Brodecki – trener karate

Klub Sportowy Sakura

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupie czterolatków, pięciolatków i sześciolatków

Karate jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci, poprzez trening tradycyjnego Karate. Na zajęciach dzieci mają możliwość kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości, nauki zasad zdrowej rywalizacji, udziału w różnych formach współzawodnictwa sportowego.