KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola realizowana jest w myśl zasady zrównoważonego rozwoju tzn. stwarzamy warunki do pracy w aspektach:

  • językowym
  • artystycznym
  • przyrodniczym
  • społecznym
  • ekonomicznym
  • kulturowym.

W przedszkolu realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, wychowujemy dzieci w aspekcie artystycznym- kontakt ze sztuką, muzyką, teatrem, kulturą i tańcem. Łączymy wszystkie te elementy tworząc musicale, występy i przedstawienia. Pragniemy pomóc dzieciom odnaleźć swoje pasje od najmłodszych lat. Naszym zadaniem jest także zaznajomienie przedszkolaków ze sceną i widownią.

Kolejnym głównym założeniem przedszkola jest wychowanie wśród języków obcych, tak aby dziecko czuło się swobodnie z językiem angielskim, hiszpańskim i niemieckim, co zapewnia lepszy start na kolejnych szczeblach edukacji, oraz rozumienie znaczenia komunikacji w językach obcych oraz płynących z tego korzyści.

Przedszkole organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne, współpracujemy ze schroniskami dla zwierząt, kilka razy w roku zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy dla zwierzaków.

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, udzielamy się społecznie.