PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Puchatek” w Rumi działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz.996 z późn.zm.),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 roku poz. 1457 z późn.zm.),
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 roku poz. 1658 z późn.zm.),
  4. Statutu Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Puchatek” w Rumi.