NASZE OSIAGNIĘCIA

Odnosimy sukcesy w ogólnopolskich i miejskich konkursach artystycznych, chętnie uczestniczymy w przeglądach teatralnych i muzycznych.
Organizujemy konkursy między przedszkolami na terenie Rumi , trójmiasta, a także całego województwa.