Cennik

 

Cennik żłobek

Dzieci od 1 roku życia do 2,5 lat.

Wpisowe- 300 zł
Czesne- 650zł
Wyżywienie- 10zł stawka dzienna, po zgłoszeniu nieobecności w aplikacji 4Parents opłata nie zostanie naliczona. 
Od września wszystkie posiłki będą przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Wszystkie zajęcia dodatkowe w ramach opłaty czesnego.