PŁATNOŚCI

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 18.00

Wpisowe –  100 zł (kwota jednorazowa, bezzwrotna z przeznaczeniem na rozwój placówki)

Wyprawka – 100 zł (płatna we wrześniu każdego roku)

Wyprawka zerówka – 200 zł (płatna we wrześniu każdego roku)

Ubezpieczenie -składka obejmuje okres od września do końca sierpnia

Przedszkole dopłaca do stawki dziennej za wyżywienie.

Płatności-  dzieci 1,5-2,5 roku – całodzienny pobyt z wyżywieniem – 600zł.

Dzieci przedszkolne (2,5 – 5 letnie)

Płatności

Do godziny 14.00

Do godziny 18.00

Czesne

400zł

450zł

Wyżywienie

6 zł stawka dzienna

6 zł stawka dzienna

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

– język angielski – codziennie

– język hiszpański – 2x w tygodniu

– rytmika – 2x w tygodniu

– terapia logopedyczna

– zajęcia z psychologiem

– zajęcia taneczne – codziennie

– warsztaty artystyczne – 2x w tygodniu

– warsztaty plastyczno-techniczne – 1x w tygodniu

– warsztaty teatralne – 1x w tygodniu

zajęcia dodatkowe płatne

– balet 1x w tygodniu – 30 zł/m-c

– karate 1x w tygodniu – 30 zł/m-c

 

 

 

ZERÓWKA – dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6- latki)

 

CAŁODZIENNY POBYT

350 zł

KOSZT WYŻYWIENIA 6 zł stawka dzienna za II- daniowy obiad, pozostałe koszty wyżywienia pokrywa przedszkole (II śniadanie, II- , podwieczorek)

ZAJĘCIA DODATKOWE

W RAMACH CZESNEGO

 

– język angielski – codziennie

– język hiszpański – 2x w tygodniu

– język niemiecki – codziennie

– rytmika – 2x w tygodniu

– zajęcia taneczne – codziennie

– terapia logopedyczna – 2x w tygodniu

– zajęcia z psychologiem –  1x w tygodniu

– warsztaty artystyczne – 2x w tygodniu

– warsztaty plastyczno-techniczne – 1x w tygodniu

– warsztaty teatralne – 1x w tygodniu

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

PŁATNE

– balet 1x w tygodniu – 30zł/m-c

– Karate 1x w tygodniu – 30zł/m-c