PŁATNOŚCI

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 18.00

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola zobowiązani są dokonać poniższych opłat:

  • wpisowe  (płatne przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola, kwota jednorazowa, bezzwrotna z przeznaczeniem na zajęcia adaptacyjne- program adapt., pobyt dziecka oraz wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu w okresie adaptacji),
  • wyprawka  (płatna do końca września każdego roku,składa się na nią: ubezpieczenie -składka obejmuje okres od września do końca sierpnia danego roku szkolnego, materiały edukacyjne, teatrzyki i przedsięwzięcia dodatkowe, działalność artystyczna),
  • książki (płatne do końca września każdego roku, podręczniki i zeszyty ćwiczeń) – dotyczy tylko starszych grup dzieci.

Miesięczne opłaty za przedszkole obejmują czesne i wyżywienie (4 posiłki) – płatne zawsze do 10 dnia miesiąca.

Nr konta bankowego:  33 1160 2202 0000 0003 3103 1528

Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne i wyżywienie na konto bankowe a pozostałych opłat w biurach przedszkoli.

Wysokość wszystkich opłat ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.

Wszelkich informacji na temat opłat można uzyskać pod numerem telefonu:
         791 – 999 – 673