WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z pporadni

Zajęcia z zakresu:

  • Terapia pedagogiczna
  • Zajęcia z psychologiem
  • Terapia logopedyczna

Dzieci w przedszkolu objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju jedynie za zgodą i na wniosek rodziców.

Dodatkowo organizowane są w przedszkolu warsztaty, szkolenia i konsultacje dla Rodziców ze specjalistami