WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Specjaliści prowadzą zajęcia z zakresu:

  • Terapii pedagogicznej,
  • Psychologii,
  • Terapii logopedycznej.

Dzieci w przedszkolu objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju jedynie za zgodą i na wniosek rodziców.

Dodatkowo organizowane są w przedszkolu warsztaty, szkolenia i konsultacje dla Rodziców ze specjalistami.