REKRUTACJA I KONTAKT

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Puchatek” trwa cały rok! 🙂

Zapraszamy do grup żłobkowych dzieci od 1 roku życia. 

Do grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. 

Zapraszamy do kontaktu!

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Muszyńska tel. 510-105-119

Z-ca dyrektora ds. adm.-oświatowych Iwona Korzeniewska tel. 505-103-463

REKRUTACJA email:  puchatekrekrutacja@wp.pl

 

NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE „PUCHATEK”

ul. Świętojańska 5, tel. 690 987 858                             
ul. Bydgoska 2, tel. 792 999 324    
ul. Katowicka 17 C  tel. 505-103-463, 791 999 673                               
84-230 Rumia

 

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Muszyńska
tel. 510-105-119                                                                  

email: puchatekprzedszkole@wp.pl