RODZICE

Wyprawa do lasu

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. Poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły życia w grupie.

Nasze przedszkole tworzy takie warunki aby dzieci mogły doświadczać tego, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia. Staramy się, aby nabyły takich kompetencji społeczno- moralnych, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Dbamy też o to, aby dzieci miały świadomość istnienia własnych praw.