JĘZYK NIEMIECKI

Prowadząca: lektor języka niemieckiego Ludwika Kłos.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupie czterolatków, pięciolatków, sześciolatków

„Język niemiecki znam i w szkole radę sobie dam”

Język niemiecki z powodu swojej „nietypowej konstrukcji”  budzi zaciekawienie wśród dzieci, dlatego też przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach.
Starając się zapewnić jak najwyższy poziom nauczania tego języka, proponujemy metodę Akcja na minutę, oparta na książkach Das Zauberbuch. Kurs skonstruowany jest wokół zagadnień odpowiadających poziomowi wiedzy o świecie i zainteresowaniom dziecka oraz obejmuje zakres tematów wchodzących w skład założeń programowych edukacji wczesnoszkolnej.
Bohaterami kursu jest czworo sympatycznych dzieci oraz czarodziejski miś o imieniu Bert. Ich wesołe przygody stanowią okazję do poznawania nowych słówek i konstrukcji językowych.

Głównymi założeniami zajęć są:

  •  zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim
  •  wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim
  • stosowanie ćwiczeń imitacyjnych-powtarzanie w formie zabawowej
  • wielozmysłowość w procesie poznawania języka niemieckiego
  • zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec