JĘZYK NIEMIECKI

Prowadząca: lektor j. niemieckiego Karolina Kleszczewska
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupie czterolatków, pięciolatków, sześciolatków

„Język niemiecki znam i w szkole radę sobie dam”

Język niemiecki z powodu swojej „nietypowej konstrukcji”  budzi zaciekawienie wśród dzieci, dlatego też przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach.

Głównymi założeniami zajęć są:

  •  zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim
  •  wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim
  • stosowanie ćwiczeń imitacyjnych-powtarzanie w formie zabawowej
  • wielozmysłowość w procesie poznawania języka niemieckiego
  • zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec