- Nasze programy-

Legorobotyka

ROBOLUDKI

 

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia realizowane są cotygodniowo w grupach 10-15 osobowych. Dzieci budują omówione wcześniej wybrane konstrukcje w parach. Uczą się w ten sposób współpracy i podziału obowiązków.

Cel zajęć

Rozwój zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, motoryki małej a także kształtowanie kompetencji matematyczno-fizycznych. Dzieci poznają zasady działania maszyn prostych i uczą się budować konstrukcje w oparciu o dostępne instrukcje.

JOGOLUDKI

 

Zajęcia jogi i uważności dla dzieci w wieku przedszkolnym

Cel zajęć

Relaksacja, wyciszenie ciała i umysłu, kształtowanie postawy cierpliwości dla siebie i innych, poprawa sprawności ruchowej, elastyczności ciała, koordynacji ruchowej. Świetna i spontaniczna zabawa, uczucie radości. Nabywanie umiejętność nazywania swoich emocji i ich wyciszania poprzez ruch i oddech.

Zajęcia realizowane są cotygodniowo, w grupach do 10 dzieci. 
Dzielą się na 3 części:
– Relaksacja, praca z oddechem i emocjami
 – Zajęcia zasadnicze jogowe
– Relaksacja, wyciszenie kończące zajęcia.

Koszt miesięczny zajęć 30zł

Katarzyna Wegner 
Jestem pedagogiem, terapeutą, instruktorem jogi dla przedszkolaków, a przede wszystkim mamą dwójki wspaniałych dzieci.

Miłość i szacunek do dziecka, empatia, radość z przebywania w ich towarzystwie, porozumienie bez przemocy….. to słowa, które najlepiej opisują moją postawę w kontaktach z dziećmi.

 Zapraszam na zajęcia.
 Zajęcia kreatywne z Klockami Lego Education czyli ROBOLUDKI
Zajęcia jogi i uważności dla dzieci w wieku przedszkolnym  czyli JOGOLUDKI

Dzieci je uwielbiają