- Dla rodziców -

Fundusze Europejskie - Projekt Regionalny

 

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczny Klub Dziecięcy Puchatek Elżbieta Muszyńska, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Puchatek Elżbieta Muszyńska uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi” nr RPPM.05.03.00-22-0018/20, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi” jest stworzenie w okresie 18 mies. trwania projektu warunków dla min. 85 osób z m. Rumia pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi.

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie nowego Żłobka „Puchatek” i 2 Punktów Opieki Dziennej „Puchatek” w Rumi oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy, w tym również sfinansowanie dodatkowych zajęć z rytmiki, sensoryki i j. angielskiego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie m.

Rumia, przyczyniający się do utrudnionego wejścia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022 r.