- Nasze programy-

Edukacja artystyczna

Co to takiego ?

Jest to proces kształcenia kompetencji artystycznych związanych z określoną dziedziną sztuki tj. film, malarstwo, teatr, taniec, śpiew z wykorzystaniem metod i technik właściwych tej dziedzinie. Przedmioty artystyczne mają szczególną rolę do odegrania w rozwijaniu potencjału twórczego dziecka. Kształtowany przez przedmioty artystyczne potencjał, stanowi również zasób dla edukacji w innych przedmiotach.
Edukacja artystyczna wpływa bezpośrednio na efektywność pracy mózgu, ponieważ nasz mózg uczy się poprzez:
-ruch,

-zmysły,

-doświadczenie,

-zabawę,

-samodzielne stawianie pytań.

Umiejętności zdobyte podczas edukacji artystycznej dziecko będzie wykorzystywało podczas całego procesu edukacyjnego również w innych dziedzinach. Ogromną rolę podczas rozwiązywania problemów przypisuje się czynnościom myślenia. W tym kontekście, specyficznego znaczenia nabierają indywidualne cechy umysłu, które warunkują zdolności twórcze.
Nasze przedszkole stara się tak realizować program, aby dzieci biorąc udział w zajęciach rozwijały swoje pasje i talenty. Zadaniem nauczycieli jest odkrycie zainteresowań dziecka i pozwolenie mu na samodzielne wyrażanie siebie w poszczególnych dziedzinach sztuki. Podczas zajęć zachęcamy dzieci do spontanicznej i swobodnej ekspresji, która pomaga budować ich poczucie własnej wartości. Zajęcia artystyczne poprawiają także sprawność manualną dzieci, która pomaga im na samodzielne wykonywanie coraz to większej ilości czynności tj.pisanie, malowanie, wycinanie czy klejenie.

Dzieci w naszym przedszkolu regularnie uczęszczają na zajęcia z:

-rytmiki,
-baletu,
-tańca.
Zajęcia taneczne odbywają się codziennie. Zajęcia artystyczne są przeplatane z realizacją podstawy programowej. Pracujemy według ramowego planu dnia, aby zajęcia dodatkowe nie kolidowały ze stałymi elementami programu.
Nasze przedszkolaki codziennie mają kontakt z tańcem, śpiewem i różnorodną muzyką. Zajęcia dopasowujemy do wieku dzieci oraz ich możliwości. Wyjątkiem od harmonogramu są dni, gdy przedszkolaki uczestniczą w próbach przed ważnymi musicalami, konkursami oraz uroczystościami. Każdy dzień rozplanowany jest tak, aby dzieci miały również czas na swobodną zabawę i wyjście na spacer.
Talenty odkryte w wieku przedszkolnym często owocują w dalszym rozwoju artystycznym dzieci.  Wiele z nich kontynuuje edukacje artystyczną na wyższych szczeblach. Nasze dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, dzięki którym odkrywają własne zainteresowania i pasje. Przedszkole, to również miejsce na przeżywanie dzieciństwa – Puchatek realizuje edukację artystyczną pamiętając o zabawie, która jest nierozerwalnym elementem dzieciństwa.