- Nasze programy-

Mali odkrywcy

Najlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Podczas cyklicznych warsztatów przyrodniczo-badawczych w naszym przedszkolu rozwijamy zmysł poznawczy dzieci. Uczestnicząc w naszych warsztatach poznajemy zjawiska, które rozbudzają naturalną ciekawość dzieci.

WARSZTATY PRZYRODNICZE

Metody jakie dominują we wszystkich formach pracy z dzieckiem :
  • poszukująca,
  • praktycznego działania,
  • eksperymentowania ,
  • obserwacji i doświadczeń

Realizacja treści przyrodniczych skupia się wokół zagadnień tj.: powietrze, woda, gleba, rośliny i zwierzęta. Wiedza i umiejętności nabyte w przedszkolu ukazują dziecku współzależność między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwiają budowanie związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą.

Cele naszych zajęć:

  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
  • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
  • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
  • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
  • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach

Oprócz warsztatów chemicznych i przyrodniczych w naszym przedszkolu pojawiają się także goście ze świata zwierząt. Takie wizyty sprawiają przedszkolakom mnóstwo radości.