- Nasze programy-

Rytmiczne pląsy

 

Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.”

Zajęcia z Rytmiki mają istotny wpływ na rozwój dziecka. Uwrażliwiają na piękno muzyki i kształtują poczucie rytmu.

Organizując zajęcia muzyczne korzystamy z różnorodnych form i metod edukacyjnych. Zajęcia rytmiczne odbywają się przy akompaniamencie instrumentów dzięki czemu kształtujemy słuch muzyczny w formie zabawy. 

Zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu i są bezpłatne.