- Nasze programy-

Rytmiczne pląsy

Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. 
Rytmika ma istotny wpływ na rozwój dziecka. Uwrażliwia je piękno muzyki i kształtuje poczucie rytmu.
Organizując zajęcia muzyczne korzystamy z różnorodnych form i metod edukacyjnych. Towarzyszy im akompaniament instrumentów, dzięki czemu kształtujemy słuch muzyczny w formie zabawy. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są bezpłatne.