- Nasze programy-

Terapia logopedyczna


W KRAINIE EMOCJI - program zajęć z zakresu edukacji społeczno - emocjonalnej.

Sfera emocjonalna jest najbardziej delikatną i najtrudniejszą do wykształcenia w ogólnym rozwoju dziecka. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dziecka warto rozpocząć już od przedszkola, gdyż jest to nauka na całe życie. Nabywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami umożliwia również rozpoznawanie ich u innych a w konsekwencji rozumienie i przewidywanie motywów zachowań innych osób. Emocje najmłodszych przedszkolaków są silne, gwałtowne, krótkotrwałe i zmienne. W tym okresie są to zazwyczaj: radość, smutek i złość.
Niezwykle istotne jest tu autentyczne zainteresowanie odczuciami dziecka i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb psychicznych tj.: poczucia bezpieczeństwa, związku i współdziałania z osobami bliskimi, miłości i stabilizacji uczuciowej oraz akceptacji i uznania. Na zajęciach z zakresu edukacji emocjonalnej dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania emocji, obserwują różne emocje, uczą się akceptacji wszystkich emocji, ale nie wszystkich zachowań związanych z wyrażaniem emocji. Poznają różne formy wypowiedzi akceptujących uczucie oraz zdobywają umiejętności słuchania mowy ciała, przyzwyczajają się także do okazywania uczuć i mówienia o nich. Jednym z celów zajęć jest uświadomienie dzieciom, iż odczuwanie konkretnych emocji nie jest niczym złym, ponieważ nie mamy wpływu na to, co czujemy, ale mamy wpływ na to, co z tymi uczuciami zrobimy. W trakcie zajęć ćwiczymy zdolność empatii, uczymy się konstruktywnego radzenia sobie z uczuciem złości, uczymy się asertywnych zachowań, uczymy się rozumieć znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzieci poznają swoje mocne strony, budują poczucie własnej wartości, otwierają się na innych, uczą się akceptacji i zaufania, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, uczą się nawiązywania relacji rówieśnikami i dorosłymi.
Wprowadzenie opieki logopedycznej już w pierwszym roku życia zdecydowanie zwiększa szanse na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości. Odpowiednio podjęte oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne mają na celu przeciwdziałanie wystąpieniu wad wymowy, wspomagają rozwój dziecka.
W czym może pomóc logopeda wczesnej interwencji?
Wsparcie logopedy jest niezbędne, kiedy dziecko ma problem m.in. z: ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem, przyjmowaniem pokarmów, oddychaniem, nadwrażliwością  na dotyk, wzmożonym/obniżonym napięciem mięśniowym. Logopeda wczesnej interwencji ocenia odruchy ze sfery ustno – twarzowej, udziela wskazówek w jaki sposób prawidłowo karmić dziecko i przy użyciu jakich akcesoriów.
U dzieci w wieku  przedszkolnym logopeda odpowie na często zadawane przez rodziców pytanie: czy moje dziecko nie mówi za mało? Oceni ponadto ewentualne nieprawidłowości w budowie i sprawności narządów artykulacyjnych oraz wymowę dziecka.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, potrafi”. Janusz Korczak 

W swojej pracy podążam za dzieckiem i jego potrzebami. Wspieram dzieci, aby małymi kroczkami osiągali wielkie cele.

Dbam o pozytywną atmosferę, pełną uśmiechu i życzliwości. Ważne jest dla mnie, aby dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie. W swojej pracy kieruję się filozofią Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Na naszych zajęciach odkrywamy mocne strony i zasoby, które dziecko wykorzystuje do przezwyciężenia problemu.  Dzięki temu wzmacnia poczucie własnej wartości, podnosi wiarę w siebie i swoje możliwości, jest przekonane o swojej kompetencji.

CZYM JEST TSR?

Na początku warto podkreślić, że celem TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach ang. Solution FocusedBriefTherapy – SFBT) nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł (solving problem vs creatingsolutions).

TSR jest terapią krótkoterminową, co oznacza, że trwa najkrócej jak to możliwe. Nie sposób podać tu konkretny czas, bądź ilość spotkań. W praktyce dąży się do tego, aby oczekiwane rezultaty osiągnąć w możliwie najkrótszym czasie. Proces terapeutyczny skupia się zatem na celu klienta- strategia, kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze dla niego. Terapeuta wspomaga zmiany, określa zasoby, mocne strony, aby możliwie najszybciej i najskuteczniej osiągnąć cel klienta w preferowany dla niego sposób.

Atmosfera samych spotkań terapeutycznych jest często przepełniona tym, co jest w danym człowieku dobre i dla niego korzystne.

Perspektywa pracy terapeutycznej jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Założenia TSR:

    Jeśli coś działa, rób tego więcej.
    Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
    Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

    Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

METODA KIDS SKILLS

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! powstała w oparciu o nurt Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jej twórcami jest psychiatra dr Ben Furman oraz jego współpracownicy z Instytutu Terapii Krótkoterminowej w Finlandii.To innowacyjna praktyczna metoda pomagania dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Metoda opiera się o współpracę z rodzicami, nauczycielami i innymi bliskimi osobami.„Dam Radę!” z powodzeniem stosuje się w terapii dzieci oraz nastolatków. Zarówno dzieci, jak i młodzież chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują informację, że są do niczego i muszą pozbyć się problemu.
Według założeń „Kids’ Skills” dziecko ze wsparciem terapeuty i najbliższego otoczenia uczy się nowych umiejętności, dzięki którym samo może pokonać swoje trudności. Ważne jest okazywanie dziecku szacunku i budowanie autentycznej współpracy, anie obwinianie dziecka, rodzica lub nauczyciela za problem. Metoda ta pomaga dziecku odkryć swoje mocne strony i zasoby, które wykorzystuje do przezwyciężenia problemu.  Dziecko dzięki temu wzmacnia poczucie własnej wartości, podnosi wiarę w siebie i swoje możliwości, jest przekonane o swojej kompetencji.